من...؟

مــیــگـــــَــــن؛وروجـَـکـَــَـم✘
مــیگن;از چـِــشام شــِــیـْـطـَــنـَـتْ مــیـبــاره✘
مـیگن ;خـِــیـــلــــــــی حـــاضــِــر جـَــوابــــَــم✘
مـیگن ;زبـــــــــــون دارم ایـــن هــــــوا✘
میگن ;هـــَــمـــیــشـِــہ شـــادَم✘
میگن ;صـِــدا خـَـنـْـدِهـ هـــات هـَــمــیــشـِــگــیــِـه✘
میگن ;زلـــــــــــــــــــزلــــــــــه ام✘
✘ولــى✘لامَصــــبـــا هـَ‌مـَشـــــــــــــــون ظـــاهـِـــر بــینــَـن✘ْ
↚هــــیــشــکـــى نــِــمــیـــگـــِـه;✘
چــِــرا چــِـشـــام ایـنـْـقــَــد غــَــــــــــم داره؟؟؟✔️


/ 44 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

هیچ کدام از ما نمی توانیم به دلمان یاد بدهیم که هیچ وقت نشکند ! ولی حداقل می تونیم به او یاد بدهیم که وقتی شکست لبه ی تیزش ، دست بیگناهی را نبرد ...

محمد

........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ ................................

زهره

الهی!!! گـاهی حجـم دنیـای درونـم از وجـودت تهـی میشـود ، آنوقـت مـن میمـانم و تنـهایی و تـرسهایم ، درها دیوار می شـود به رویـم، و امیدهایم یک آرزوی دور از دسترس ، تنـها نـور وجود توسـت که دلـم را آرام نـگاه مـی دارد، پـس نـورت را هـر روز به دلم بتابان...!!! [گل][گل][گل]

زهره

ـــــــــــــــــــــــ(¯´v´¯) ــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــ(¯´v´¯)ـــ (¯´v´¯) ــــــــــ (¯´v´¯)ــ(¯´v´¯) ــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــ (¯´v´¯) من اپـــــــــــــــــــــــــم عزیزم ...(¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´

نازنین

سلام دوست جونی...لینکت کردم...مرسی ک بم سرزدی[گل]

roya

مرز عشق این روز ها شباهت عجیی به آدامس دارد ... اول شیرین ... بعد دوست داشتنی ... سپس تکراری و خسته کننده ... و در آخر دور انداختنی ... [چشمک]

محدثه

UPДм ___ UPДм _____ UPДм ________ UPДм ____________ UPДм ________________ UPДм ____________________ UPДм ________________________ UPДм ____________________________ UPДм ____________________________ UPДм ________________________ UPДм ____________________ UPДм ________________ UPДм ____________ UPДм ________ UPДм _____ UPДм ___ UPДм __ UPДм __ UPДм ___ UPДм _____ UPДм ________ UPДм ____________ UPДм ________________ UPДм ____________________ UPДм ________________________ UPДм

نازنین

بعضی وقتــــــــا مجبوری تو فضــــــــای بغضت بخنــــــــدی دلــــت بگــیــره ولـــی دلــگــیــری نــکــنی... شــــــــاکی بشی ولی شکایت نکنــــــــی … خیلی چیــــــــزارو ببینی ولی ندیدش بگیــــــــری … خیلی هــــــــا دلتو بشکنن و تــــــــو فقط سکــــــــوت کنی

Shaghayegh

[گریه][دلشکسته][گریه][دلشکسته][گریه]