# عاشقانه_ها

کاش....

دیــگر دوستتــــــ نـــدارم ایــن حـرفـــــ را هــر لحظهـ برایـــــ دلـم زم زمهـ مـیکنـم تـا خـــودمـو  رازیــــــ نـگهــــدارم و دلــــ تنگـــــ تــو نـشوم و  ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 8 بازدید