# دلنوشته_های_غمگین_من

بارون...

خُــدایــا...  میـــــدانَم این روزهـــا از دستـَــــم خستـــه ای کـــــمی صبـــر کُن خـــــوب میشــــوم.... بُگـــــذار بــــاران بزنــَــــد... دلـــــم بگیـــــرَد... میـــــروم زیر آسمــــانَت... دستــــــهایَم را می‌سپــــارم به دستـَــت... ســـرم ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 29 بازدید

امروز...

امـــروز نــه چـایـــ م دارچیــن داشـتنـه قهـــوه ام شکــرنــه اینکــه نــخواهـمحـــوصله اش  را نــداشتــمیعنـــی مــی دانـــی..امـــروز نــبـودمنــه!امـــروز اصــلا نـبـــودممــن کـه ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 14 بازدید

من یه دخترم!

مـَלּ همـ ــآنـ َـم خـوب تمـ ــآشـا ڪـُטּ בُختــَرے ڪـہ براے בاشتــنــتـــ ... تمــامـــ شبـــ را بیـבار مـے مانـב و با تـ ـویــے ڪـہ نیــستے حرف مے زنـב בختــرے ڪـہ ... زانــو میــزنـב ... ادامه مطلب
/ 49 نظر / 16 بازدید