# خدا

خدا...

خـــــــــــــــــــــــدا دلم هوای دیروز را کرده ... هوای روزهای کودکیم را... دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم آرزو هایم رابه دستش بسپارم تا برای ... ادامه مطلب
/ 49 نظر / 43 بازدید