# حرفای_دلم

بارون...

خُــدایــا...  میـــــدانَم این روزهـــا از دستـَــــم خستـــه ای کـــــمی صبـــر کُن خـــــوب میشــــوم.... بُگـــــذار بــــاران بزنــَــــد... دلـــــم بگیـــــرَد... میـــــروم زیر آسمــــانَت... دستــــــهایَم را می‌سپــــارم به دستـَــت... ســـرم ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 37 بازدید