# تبسم_عاشقی

اشک...

  بی حس شده ام از درد ! از بغــض ! فقط گاهـی خـط ِ اشکی… میسـوزانـد صـورتـم را... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نگاهم اما...  گاهی حرف میزند... گاهی فریاد میکشد... و ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 15 بازدید