رویاها...

 

بی هیچ صدایی می آیند...

زمانی که نمیدانی...

در دلت یک مزرعه آرزو میکارند و...

بی هیچ نشانی از دلت میگریزند...

تا تمام چیزی را که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی...

چه قدر بی رحمند رویاها...

/ 0 نظر / 8 بازدید