عزادارم...

عزادارم ، دلم این روزها ماتم گرفته... مجبور شدم دلش را بشکنم

چون نمی توانستم فراموشش کنم

چون دلبسته اش شدم

چون از عشق او لبریز شدم

بیا دوباره دستم را بگیر

می دانم اشتباه کردم

قول می دهم حتی اگر فراموشم کنی فراموشت نکنم

اری من دیوانه ام اما تو "...با سکوتت دیوانه ترم نکن

من گفتم با من حرف نزن نگفتم اصلا حرف نزن دلم برایت تنگ شده بیا و باز هم خوبی کن قول می دهم تکرار نشه ...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید