قرار نبود عاشقت بشم...

 

قرار نبود عاشقت باشم , اما...

گاهی همینجوری است

گوش می‌دهی، نگاه میکنی، دلت می‌ریزد ...

و دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست , هیچ کارش نمیتوانی بکنی...

دوست داری زُل بزنی به یک گوشه , فرو بروی در خودت...

چندبار صدایت کنند و نشنوی، اصلن حس نکنی .

میدانی ؟؟

چون دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست , هیچ چیز

ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ؛

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎﻝ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ !

/ 1 نظر / 23 بازدید
مهدی

از قبلم بدتر شده... خیلی بدتر...