خسته...

زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !

هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد

بـــرای ضـربــه بـعــد … !

کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی …

خـیــالـت راحـت !

خـسـتـگــی ِ مــن بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خسته اونــے نیســتــ ڪہ خـوابــیــده ‬

اونـــیـــه ڪہ نـمـیـتـونـه بـخــوابــه . . .!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خــستــہ امـ …

از صبورے خــستـــہ ام …

از فــَریــــادهایے که در گـــلویـــم خفـہ مانـد …

از اشـــــــک هایــی که قـاه قـاه خنــــده شـב …

و از حــــرف هایے که زنـــده بہ گـــور گــَشت در گــورستاטּِ دلـــــم

آســــاטּ نیست در پــَس خـــنـده هاے مصــنوعے گریــہ هاے دلت را ،

در بــی پنـــاهیت در پشت هـــــزاراטּ دروغ پنهـــاטּ کنے …

ایــــטּ روزهــا معنے را از زنـدگـــے حذف کــرבه امـ …

بدون تو برایـــم فرق نمــےکــُنـد روزهایـــم را چگونــہ قربانـے کنمـ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراموشم کن... فراموشم

نداری جایی در آغوشم

بریده دل از تو و عشقت

فراموشم کن فراموشم

با اینکه بدجوری دلتنگم

ولی مردی تو توی قلبم

گلم بودی اما پژمردی

گلم خشکیدی تو توی قلبم...« آهنگ کابوس مجید یحیایی»


/ 13 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهشید

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﮔﺮﺳﻨﮧ ﻧﻤﯿﻤﻮﻭﻭﻭﻧﻦ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﮧ ﺣﺴﺮﺕ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺭﺭﻥ

مهشید

مرسی که بهم سرمیزنی عزیزم

مهشید

פֿـیلـی وقـت هآ … مُہـِـم تَریــטּ פـ…ـ…ـ…ـرف میـآטּ دو نفــر … همآنـی اَسـت ڪـه هرگـ…ـ…ـ…ـز بِہـَـم نمـیگویــند …

مهشید

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ... بخنـــد ببخــش و فرامـوش کـــن هــرچـنــد میدانم ... آســـان نــیســـت.

mohammadreza

به خاطر سنگی که تو غذام بود دندانم شکست ..... گریه کردم ...!!! نه به خاطر درد دندانم برای کم سویی چشمان مادرم

mohammadreza

آنقدر عاشقانه زندگی کن که اگر روزی رازهایت فاش شد بغض دنیا بترکد.....![گل]

mohammadreza

سکوت کن ! بگذار بغض هایت سربسته بمانند گاهی سبک نشوی ، سنگین تری ...........

mohammadreza

"خوبی؟" گاهی با تمام تکراری بودنش غوغا می کند و در جوابش می توان بزرگترین دروغ ها رو گفت: " خوبم "

mohammadreza

تمام شد معامله تمام شد... گفتند دنیا رو بده مقابل یه تار موت ...... قبول نکردم معامله تمام شد .....

امیرمصطفی

گاهی ادم ته میکشه.... ادمه دیگه!...ساعت شنی نیست که سرو تهش کنی, آدم گاهی تموم میشه.... به رسم ادب ممنون از دعوت شما