سراب

 

می آیی عاشق میکنی ، محو میشوی تا فراموشت کنم..

دوباره می آیی ، تازه میکنی خاطرات را ، محو میشوی........

به راستی سراب از تو با ثبات تر است...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید