تنها پناه زندگی من...

وقتایی که تنهام...

وقتایی که دلم از این زندگی گرفته...

وقتایی که دلم میخواد با کسی درد ودل کنم ولی کسی رو پیدا نمیکنم...

وقتایی که از زندگی سیر شدم و فقط منتظر زمان مرگمم...

وقتایی که نفسم بالا نمیاد از شدت بغض (مثل همین الان)....

فقط یه نفر هست که آرومم میکنه...

فقط یه نفره که باهاش حرف میزنم اونم به کل حرفام گوش میده بدون هیچ منتی ...

فقط یه نفره که پناه این زندگیمه...

کسی که وقتی باهاش حرف میزنم، بدون اینکه باهام حرفی بزنه یا دلداریم بده آرومم میکنه.....

آره اون همون خداییه که منو با این همه گناهم، باوجود همه اشتباهاتم پسم نزد...همیشه دستمو گرفته...توی همه لحظه هام........

خداجونم عاشقتمقلب

دوستت دارم تنها آرامش این دل شکسته...قلب

/ 1 نظر / 15 بازدید