سه نقطه...

 

میدانی...

تمام حرف هایم همان هایی هستند که نوشته نمیشوند!

همان سه نقطه های بیچاره...!!!

می خواهم بنویسم

نمی توانم ؛

یک کلمه به ذهنم می رسد

” تـــــــو ”

تمام شد این هم نوشته ی امروز !

/ 1 نظر / 21 بازدید
مهدی

چقدر آبرویه دلم را خریده اند این سه نقطه ها...