» کاش.... :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٧
» خوشحالم! :: ۱۳٩٥/٧/٢
» دلنوشته.... :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» دلتنگ و... دیگر هیچ!! :: ۱۳٩٥/٥/٢۸
» من برگشتم! :: ۱۳٩٥/٤/٢٧
» دلم که تنگ میشه... :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» تو چه گفتی سهراب؟؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» هیچ کس نیس... :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» موهام... :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» خدا... :: ۱۳٩٤/٤/٤
» من...؟ :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» تنهایی... :: ۱۳٩٤/٢/٢
» حس غریب... :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» بارون... :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۱
» چی بگم؟؟؟؟ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۱
» امروز... :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» خدایا... :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» مهم نیست... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» ساده :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» آخر منم میمیرم...هه :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» من یه دخترم! :: ۱۳٩۳/٩/٤
» دختر بودن.... :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» از دلم نمیگذرم... :: ۱۳٩۳/۸/٩
» برای خودم... :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» خــــــــــــــــــــــــــــــــدا... :: ۱۳٩۳/٧/٩
» دلتنگــــــــــــــــــی.... :: ۱۳٩۳/٦/٢٤
» کاش.... :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» بهانه.... :: ۱۳٩۳/٦/٢
» هـــــــــــــــی غریبه! :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» بعضی وقتا... :: ۱۳٩۳/٥/۱
» تنهایی این نیست که... :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» تنهایی یعنی.... :: ۱۳٩۳/٤/٥
» خسته ام... :: ۱۳٩۳/۳/۳
» سلامتی... :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» خسته... :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» .... :: ۱۳٩۳/٢/۸
» دلگیرم... :: ۱۳٩۳/٢/٦
» عصر بارانی... :: ۱۳٩۳/٢/٤
» مینویسم... :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» کجایی؟! :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» اشک... :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» خیال... :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» ۱۳٩۳/۱/۱٠ :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» نگاه کن.... :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» لمس کن... :: ۱۳٩۳/۱/٢
» دلنوشته... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» .... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» مردن... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» تنهایی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» دلنوشته های یک دل... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» دلتنگی... :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» عاشقانه ها ی من... :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» غریبه .. :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» خدای من... :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» تنهایی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» بیا تمومش کنیم... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» حرف های بی پایان من... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» نبودن هایت... :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» بچگی... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» رویاها... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» عاشق.. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» نوشته های سنگین :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» قرار نبود عاشقت بشم... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» سه نقطه... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» تنهایی بدون تو... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» میروم... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» خاطرات... :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» عاشقانه های بی سر و ته... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» حرفای دل من... :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» قاصدک :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» بعد از تو... :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» دوست داشتن من... :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» گلکم... :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» آه... :: ۱۳٩٢/٩/۳
» مرد رویاها... :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» بارون.... :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» او.... :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» خاطره... :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» بی تو.... بی من.... :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» باران.. :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» برو... :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» التماس دعا دارم.... :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» تنها :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» فاجعه زندگی تو.... :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» زن ها... :: ۱۳٩٢/۸/٧
» عزادارم... :: ۱۳٩٢/۸/٧
» مجبوری احمق باشی... :: ۱۳٩٢/۸/٤
» من و دل... :: ۱۳٩٢/۸/٤
» ببار باران... :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» دنیای من... :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» من خیره نشسته ام... :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» همونایی که... :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» صدایم کن :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» نبودنت :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» دلشکسته... :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» فقط بیا... :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» طنز... :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» دلم تنگه... :: ۱۳٩٢/٧/٩
» عزیز دل :: ۱۳٩٢/٧/٩
» چه تلخ است.... :: ۱۳٩٢/٧/٧
» پایان من... :: ۱۳٩٢/٧/٧
» طنز! :: ۱۳٩٢/٧/٤
» به سلامتی ... :: ۱۳٩٢/٧/٤
» خواب :: ۱۳٩٢/٧/٤
» یادش بخیر... :: ۱۳٩٢/٧/٤
» قلبم... :: ۱۳٩٢/٧/۳
» دروغ شیرین :: ۱۳٩٢/٧/۳
» ۱۳٩٢/٧/۳ :: ۱۳٩٢/٧/۳
» راحت باش :: ۱۳٩٢/٧/۳
» خنده های تلخ من..... :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» عاشقانه ها :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» رضا (ع) :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» فراموش نکرده ام... :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» سراب :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» عقربه ها :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» مترسک :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» خواب من... :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» بی خیال.... :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» نفس... :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» خاطره :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» رفتم... :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» تنها پناه زندگی من... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» چقدر سخته... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» دل شکسته من... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» عاشقانه های بی جواب من...... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» بیچاره فقط سلام کرد..... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» نه نرو...... :: ۱۳٩٢/٦/۸
» نرو....... :: ۱۳٩٢/٦/۸
» بعد از رفتنت..... :: ۱۳٩٢/٦/۸
» آشنای غریب :: ۱۳٩٢/٦/٧
» آخرین پک :: ۱۳٩٢/٦/٧
» من،تو،ما :: ۱۳٩٢/٦/٧
» سخته... :: ۱۳٩٢/٦/٦
» دیدن تو... :: ۱۳٩٢/٦/٦
» دلتنگی من.... :: ۱۳٩٢/٦/٦
» کاش...... :: ۱۳٩٢/٦/٦
» بازیگر :: ۱۳٩٢/٦/٦
» خدای سکوت :: ۱۳٩٢/٦/٥
» غم تو....... :: ۱۳٩٢/٦/٥
» حرفای من.... :: ۱۳٩٢/٦/٤
» احساس :: ۱۳٩٢/٦/٤
» پنجره ی خیال :: ۱۳٩٢/٦/۳
» ۱۳٩٢/٦/۳ :: ۱۳٩٢/٦/۳
» عجیبه :: ۱۳٩٢/٦/۳
» دیوانه :: ۱۳٩٢/٦/۱
» سخته :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» ۱۳٩٢/٥/۳٠ :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» مرگ من :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» جمله های عاشقانه :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» برگرد :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» بی تو... :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» بدون شرح :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» love :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» ....... :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» اعترافهای عاشقانه :: ۱۳٩٢/٥/٧
» مرده متحرک :: ۱۳٩٢/٥/۱
» اس ام اس های غمگین :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» سخنی با دوستانم :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» درد های یک دل شکسته... :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» خداحافظ نگو..... :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» حرمت درد :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» ترانه بارانی :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» اس ام اس های عاشقونه :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» شعر خداحافظی :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» دل نوشته :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» غم دل :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» دیررسیدن :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
.: Weblog Themes By BlackSkin :.